Τί ζητάει ο Θεός

Ο Κύριος έδωσε εντολή στους μαθητές Του: «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν, οίδε γαρ ο πατήρ υμών ο ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων» (Ματθ. 6:32,33).

Ο αληθινός σκοπός της χριστιανικής μας ζωής συνίσταται στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όσο για τις νηστείες και τις αγρυπνίες, την προσευχή και την ελεημοσύνη και κάθε καλή πράξη που γίνεται για την αγάπη του Θεού, αυτά είναι μόνον τα μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πρόσεξε, παιδί μου, μόνον η καλή πράξη που γίνεται για την αγάπη του Θεού φέρνει σε εμάς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Όλα όσα δεν γίνονται για τον Χριστό, ακόμη και αν είναι καλά, δεν φέρνουν ούτε την αμοιβή στη μέλλουσα ζωή, ούτε τη χάρη του Θεού. Γι’ αυτό ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Ο μη συνάγων μετ’ εμού, σκορπίζει» (Λουκ. 11:23).

(Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ)