Ματθ. 19:26

«Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους. Για τον Θεό όμως όλα είναι δυνατά»