Φιλιπ. 4:13, 19

«Όλα τα μπορώ χάρη στον Χριστό που με δυναμώνει».
«Έτσι κι όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο του, που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού, για να δοξάζεται η αγαθότητά του»