Ψαλμ. 90:12

«Δίδαξέ μας, λοιπόν, ότι οι μέρες μας είναι μετρημένες. Έτσι βαθιά μας θ’ αποκτήσουμε επίγνωση»