Φιλιππησ. 4:19

«Έτσι κι όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός σύμφωνα με τον πλούτο του, που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού, για να δοξάζεται η αγαθότητά του»