Ψαλμ. 84:11

«Μια μέρα στις αυλές σου, Θεέ μου, καλύτερη είναι από χιλιάδες. Κάλλιο να στέκω στου ναού σου το κατώφλι, παρά να ζω στων ασεβών τα δώματα»