Α΄ Ιωαν.4:4

«Εσείς όμως, παιδιά μου, αναγεννηθήκατε από τον Θεό και έχετε υπερνικήσει τις διδασκαλίες αυτών των ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος απ’ αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο».