Ψαλμός 34:7

«Φώναξε ο δύστυχος και ο Κύριος τον άκουσε, κι απ’ όλες τους τις θλίψεις τον γλιτώνει»