Ψαλμός 138:7

«Αν πορευτώ μέσα σε στενοχώρια θα μου χαρίσεις τη ζωή. Το χέρι σου θα απλώσεις ενάντια στων εχθρών μου την οργή και θα μ’ ελευθερώσεις»