Ψαλμός 27:13,14

«Αλίμονό μου αν δεν πίστευα πως του Κυρίου τ’ αγαθά στη γη των ζωντανών θα δω. Στον Κύριο έλπιζε, ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα. Ναι, έλπιζε στον Κύριο»