Ψαλμός 46:4

«Παφλάζουν τα νερά του ωκεανού και ταράζονται. Φουσκώνουν και τραντάζουν τα βουνά. Μαζί μας είν’ ο Κύριος του σύμπαντος, πύργος για μας ο Θεός του Ιακώβ»