Επιστολή Α' Πέτρου 5:7

«Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σ’ αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει για σας»