Φιλ. 3:20-21

Εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου περιμένουμε να έρθει ο Σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα.