Η εμφάνιση του Χριστού (Μέρος Β’)
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

Μυστικοί Ασκητικοί Αγώνες
Η εμφάνιση του Χριστού (Μέρος Β’)

agios Paisios

Στόχο από παιδί ο γέροντας Παΐσιος είχε την αιωνιότητα, τη χάρη, την αλήθεια, τον ίδιο τον Θεό. Τιμούσε την ανθρώπινη φύση του, δεν την περιφρονούσε, δεν ντρεπόταν γι’ αυτήν, δεν την αδικούσε.

 

Από την παιδική του ηλικία ήταν ένα μυστήριο ανεξιχνίαστο για πολλούς. Όμως η καρδιά του χωρούσε όλους χωρίς διακρίσεις. Ήταν αυθεντικός, φιλάνθρωπος, δοτικός, παρότι ζούσε στη μοναξιά, στη σιωπή. Ήταν ολόκληρος μία αγάπη για όλους, μία αγάπη για όλη την πλάση. Μέσα στην αγάπη του αυτή κρύβονταν όλες οι αρετές.

 

Ο Θεός δεν ήταν για τον Αρσένιο (μετέπειτα Παΐσιο), ειδικά μετά τη θεοπτία που του χαρίστηκε, μία αφηρημένη ιδέα που πρέπει να πιστέψεις. Ούτε η προσωποποίηση του καλού που πρέπει να θαυμάσεις, ούτε μία απόμακρη οντότητα που πρέπει να ανακαλύψεις. Πίστευε από παιδάκι 15 χρόνων ότι ο Θεός είναι πρόσωπο που πρέπει ο καθένας από εμάς να συναντήσει. Ότι η λογική του Ευαγγελίου διαποτίζεται από τη λογική του Σταυρού, ότι στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση ο Εσταυρωμένος είναι ο Βασιλεύς της Δόξης. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και την κερδίζουν οι βιαστές της.

 

(Μυστικοί ασκητικοί αγώνες του Αγίου Παϊσίου, Μ. Βιτάλης, σελ. 48-49)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top