Αγάπη χωρίς όρια
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2023

Μας Φωτίζει ο Άγιος Πορφύριος

Πως Να Αγαπάμε

pporfyrioskausokalibiths

 

Το βασικό χάρισμα του πατρός Πορφυρίου ήταν η απέραντη και χωρίς όρια αγάπη του προς τον Χριστό, αλλά και προς τον άνθρωπο. Η θεωρία και η διδασκαλία του ήταν Χριστοκεντρική και Θεανθρωποκεντρική.

 

Ο θεμελιακός προσανατολισμός του γέροντα ήταν ο Θεός. Τίποτα δεν μεσολαβούσε ενδιάμεσα, τίποτα δεν διέκοπτε αυτή τη σχέση. Δοξολογούσε συνεχώς τον Θεό. Έκρυβε μέσα του μία ανεκλάλητη και απέραντη αγάπη για τον Χριστό. Γι’ αυτό ζούσε μονάχα. Είχε μέσα του τον θείο έρωτα, που ήταν καρπός της μακροχρόνιας άσκησης, της βαθιάς ταπείνωσης και της διαρκούς υπακοής, της “χαρούμενης όμως υπακοής”, όπως συνήθως ο ίδιος υπογράμμιζε.

 

Ο γέρων Πορφύριος είχε ανακαλύψει και είχε συναντήσει τον Χριστό και ζούσε έτσι αποκλειστικά γι’ Αυτόν, τον μοναδικό του φίλο. Και όπως ο ίδιος έλεγε, όταν βρούμε τον Χριστό, ας είναι και μία σπηλιά, καθόμαστε εκεί και φοβόμαστε να φύγουμε για να μη χάσουμε το Χριστό. Αλλά και ο Kύριος από την άλλη μεριά, πού είναι η πηγή της ζωής και της χαράς, είχε εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του γέροντα, τον είχε βοηθήσει με το φως το αληθινό να Tον αναγνωρίσει και να Tον αισθάνεται μέσα του, να βιώνει την παρουσία Tου μέσα στην ψυχή του, να Τον θεωρεί ως φίλο του, ως τον μοναδικό φίλο του.

 

Λέει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων σε μία μαγνητοφωνημένη ομιλία του: “Έτσι πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό. Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο. Είναι το παν. Είναι φίλος και το φωνάζει: σας έχω φίλους, βρε, δεν το καταλαβαίνετε; Είμαστε αδέλφια. Εγώ βρε δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι, δεν σας φοβερίζω, σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί Mου τη ζωή.” Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν είναι κατήφεια, ούτε μελαγχολία, ούτε ενδοστρέφεια. Ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το παν. Είναι η χαρά, είναι το φως το αληθινό που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά του.

 

“Αγαπήσατε τον Χριστό και μηδέν προτιμήστε της αγάπης Αυτού.”

 

(Γέρων Πορφύριος, Γ. Κρουσταλάκη, σελ. 55-57)

 

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top