Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ)
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

 

Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ)

EKKNAfoto

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν ένεκα του κορωνοϊού δεν μπορέσαμε φέτος να επισκεφθούμε το ΕΚΚΝΑ, όπως επί σειρά ετών πραγματοποιούσαμε με επιτυχία κάθε χρόνο.

Επειδή όμως η αγάπη μας και η σκέψη μας είναι πάντα κοντά στα παιδιά, κινητοποιηθήκαμε αρκετοί αδελφοί, συγκεντρώσαμε και λίγο πριν τα Χριστούγεννα αποστείλαμε (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία) πολλά πράγματα πρώτης ανάγκης, τα οποία τους είναι απαραίτητα, ιδιαιτέρως τώρα μέσα στην πανδημία. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν επισκεπτήρια και κανένας δικός τους άνθρωπος δεν τους πηγαίνει τα πράγματα που χρειάζονται.

Η Διοίκηση των Φυλακών προσφέρει μόνον τα βασικά, που βέβαια δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών και να απαλύνουν τον πόνο τους στο δύσκολο χώρο που ζουν. Γι’ αυτό το λόγο μας απέστειλε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή. Οφείλουμε να φερθούμε ανθρώπινα στα παιδιά αυτά, φέρνοντας τον εαυτό μας στη δική τους θέση.

Ελπίζουμε, με την βοήθεια του Θεού, την επόμενη χρονιά να πάμε αυτοπροσώπως. Να μεταφέρουμε το λόγο του Θεού και να γλυκάνουμε τις ψυχές τους, ώστε να πάρουν την ελπίδα και την δύναμη από τον Θεό να αντέξουν τον εγκλεισμό τους. Γιατί η εντολή του Θεού και η προτροπή Του είναι: «Στην φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε».

EKKNAThanksletter

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top