Επίσκεψη στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα - ΕΚΚΝΑ 2019

EKKNA

Στις 27 Μαΐου πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη ετήσια επίσκεψή μας στο ΕΚΚΝΑ. Από αρκετό καιρό πριν, είχαμε ενημερώσει τα μέλη της Αδελφότητας να φέρουν πράγματα πρώτης ανάγκης για τους ανήλικους και άπορους κρατούμενους. Πράγματι, η ανταπόκριση στην έκκληση αυτή ήταν μεγάλη και συγκεντρώθηκαν αρκετά πράγματα, όπως κάθε χρόνο.

Για να πετύχει αυτή η προσπάθεια χρειαζόταν η ευλογία του Θεού, γι’ αυτό κάναμε και θερμή προσευχή στον Κύριο.

Ξεκινήσαμε έξι άτομα με πολλή καλή διάθεση και χαρά στην καρδιά μας. Στην είσοδό μας στη Φυλακή, όλοι οι υπάλληλοι μάς δέχτηκαν με χαρά, η δε Κοινωνική Λειτουργός είχε έρθει στη Πύλη για να μας συνοδέψει μέσα στη Φυλακή, στην οποία και παραδώσαμε όλα τα είδη προσωπικής φροντίδας που είχαμε συγκεντρώσει.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τον κ. Υποδιευθυντή (ο Διευθυντής απουσίαζε), ο οποίος χάρηκε πολύ που μας είδε και πάλι, καθότι τόσα χρόνια μας γνωρίζει πολύ καλά και μας εμπιστεύεται. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να ευωδοθεί ο σκοπός της επισκέψεώς μας. Παραχώρησε 17 παιδιά να τα δούμε σ’ έναν ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο.

Καθίσαμε όλοι σαν μια παρέα. Μας κοιτούσαν με ενδιαφέρον για το τι είχαμε να τους πούμε. Τους εξηγήσαμε ποιοι είμαστε και γιατί είχαμε έρθει στη Φυλακή. Τους μιλήσαμε για τον Χριστό, για την αγάπη Του προς όλους και παρακολουθούσαν, με ενδιαφέρον. Κάποιοι δεν είχαν ακούσει για τον Κύριο και την Εκκλησία, ούτε την Κυριακή προσευχή γνώριζαν (το «Πάτερ ημών»)! Στο τέλος τους συστήσαμε να εμπιστευθούν στον Χριστό και να προσεύχονται σ’ Αυτόν με την μονολόγιστη ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».

Μείναμε αρκετή ώρα με τα παιδιά και ομολογούμε πως ήταν η πιο όμορφη ώρα κατά την παραμονή μας στη Φυλακή. Ευχόμαστε ο σπόρος που έπεσε στις καρδιές τους να καρποφορήσει και να βρουν το δρόμο του Ιησού Χριστού στη ζωή τους. Τους μοιράσαμε τηλεκάρτες και χάρηκαν πολύ. Στη συνέχεια παρέλαβαν από τα Γραφεία των Κοινωνικών Λειτουργών τα πράγματα που τους φέραμε. Δεν ξέρουμε εάν δώσαμε χαρά στα παιδιά, εμείς όμως πήραμε μεγάλη χαρά, όπως κάθε φορά που τα επισκεπτόμαστε.

Έχουμε μέσα μας τη βεβαιότητα, αλλά και την υποχρέωση να μην εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού, υπακούοντας στην εντολή Του: «Στη Φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε».

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top